• Email address:

VẤN ĐỀ CƠ BẢN

By admin
In TIN TỨC
Apr 17th, 2015
2 Comments
8702 Views
Nghề công tác xã hội là một nghề hướng đến việc trợ giúp cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng xã hội “ yếu thế” giúp họ phát triển khả năng của bản thân, gia đình cùng với cộng đồng và sự trợ giúp của nhà nước, để […]...
By admin
In Gia đình
Jul 24th, 2013
1 Comment
2871 Views
Ngày 30 và 31 tháng 6, năm 2013, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo Quốc tế về Công Tác Xã Hội và Sức Khỏe Cộng Đồng. GS Susan Newfield (trường Đại học Y) và GS Neal Newfield (trường Công Tác Xã Hội) thuộc Viện Đại học West Virginia đã trình bày về […]...
By admin
In Tham khảo
Jun 11th, 2013
0 Comments
1077 Views
Thành phần liên quan là bất kỳ ai quan tâm dù chỉ một khía cạnh kết quả của dự án. Đó cũng sẽ là người đánh giá thành công hay thất bại của dự án. Các thành viên trong nhóm dự án, khách hàng và ban lãnh đạo đều là những thành phần liên quan. […]...
By admin
In VẤN ĐỀ CƠ BẢN
Jun 8th, 2013
0 Comments
1299 Views
Trong tác phẩm Through the Looking-Glass (Qua tấm gương soi) của Lewis Carroll, Alice hỏi chú mèo Cheshire: “Xin hãy nói cho tôi biết, tôi có thể ra khỏi đây bằng đường nào?”. Chú mèo trả lời đại ý rằng hướng đi đúng sẽ phụ thuộc vào địa điểm mà cô muốn đến. Alice nói: […]...
By admin
In VẤN ĐỀ CƠ BẢN
Jun 7th, 2013
0 Comments
1277 Views
Có rất nhiều hình thức và quy mô dự án khác nhau, từ việc thiết kế các trạm không gian đến cài đặt các hệ thống thông tin mới. Tuy nhiên, những yếu tố quan trọng trong công tác quản lý dự án về cơ bản đều giống nhau. Những yếu tố này được giải […]...