• Email address:

VẤN ĐỀ CƠ SỞ

By admin
In ẤN PHẨM
Jun 16th, 2013
0 Comments
4209 Views
VNSW xin giới thiệu Tập bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm của PGS Đặng Đình Bôi....
By admin
In Công tác xã hội
Oct 7th, 2011
1 Comment
2488 Views
VNSW xin giới thiệu tập tài liệu Kỹ năng làm việc nhóm của ThS Trần Minh Hải, Đại học An Giang....
By admin
In Phát triển cộng đồng
Jun 20th, 2011
1 Comment
2636 Views
Phát triển cộng đồng dựa vào tài sản và nguồn lực trong cộng đồng (phương pháp ABCD) khởi điểm từ các tài sản và sức mạnh hiện có của cộng đồng, đặc biệt sức mạnh vốn có trong các hội, nhóm cộng đồng và mạng lưới xã hội trong cộng đồng. ABCD được xem như […]...
By admin
In Phát triển cộng đồng
Jun 19th, 2011
0 Comments
1382 Views
Các chính sách đã được Chính phủ ban hành và tổ chức thực thi đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và những người xung quanh. Trong quá trình thực thi các chính sách đã ban hành trong thực tế nếu bạn thấy có ý kiến, hay thấy cần thiết phải thay đổi […]...
By admin
In CTXH nhóm
Oct 28th, 2010
3 Comments
4847 Views
VNSW trân trọng giới thiệu bài viết “Công tác xã hội nhóm” của cô Nguyễn Thị Oanh. Xin đọc tại file đính kèm: Công tác xã hội nhóm...