• Email address:

CTXH nhóm

By admin
In ẤN PHẨM
Jun 16th, 2013
0 Comments
4209 Views
VNSW xin giới thiệu Tập bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm của PGS Đặng Đình Bôi....
By admin
In Công tác xã hội
Oct 7th, 2011
1 Comment
2488 Views
VNSW xin giới thiệu tập tài liệu Kỹ năng làm việc nhóm của ThS Trần Minh Hải, Đại học An Giang....
By admin
In CTXH nhóm
Oct 28th, 2010
3 Comments
4847 Views
VNSW trân trọng giới thiệu bài viết “Công tác xã hội nhóm” của cô Nguyễn Thị Oanh. Xin đọc tại file đính kèm: Công tác xã hội nhóm...
By admin
In CTXH nhóm
Jun 17th, 2010
0 Comments
2098 Views
Nhóm là “một tập thể người quy tụ lại với nhau do có cùng quyền lợi hoặc mối quan tâm và có khả năng hành động chung một cách liền lạc và đồng bộ” (Barker, 1987). Có nhiều hình thức nhóm: nhóm học tập, nhóm hỗ trợ, nhóm chữa trị, nhóm chia xẻ… gia đình […]...
By admin
In CTXH nhóm
May 9th, 2010
0 Comments
1477 Views
Tạo ra sự hòa hợp cho một nhóm làm việc là điều không dễ chút nào. Bởi nhóm là sự tập hợp của nhiều tính cách và phương pháp làm việc vào một nơi với mục đích cùng đạt được kết quả vượt trội. Tuy nhiên không phải nhóm làm việc nào cũng có thể […]...