• Email address:

Phát triển cộng đồng

By admin
In Phát triển cộng đồng
Jun 20th, 2011
1 Comment
2636 Views
Phát triển cộng đồng dựa vào tài sản và nguồn lực trong cộng đồng (phương pháp ABCD) khởi điểm từ các tài sản và sức mạnh hiện có của cộng đồng, đặc biệt sức mạnh vốn có trong các hội, nhóm cộng đồng và mạng lưới xã hội trong cộng đồng. ABCD được xem như […]...
By admin
In Phát triển cộng đồng
Jun 19th, 2011
0 Comments
1382 Views
Các chính sách đã được Chính phủ ban hành và tổ chức thực thi đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và những người xung quanh. Trong quá trình thực thi các chính sách đã ban hành trong thực tế nếu bạn thấy có ý kiến, hay thấy cần thiết phải thay đổi […]...
By admin
In Phát triển cộng đồng
Oct 1st, 2010
2 Comments
5231 Views
VNSW trân trọng giới thiệu bài viết “Phát triển cộng đồng: Phương pháp quan trọng của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo” của PGS.TS Phan Huy Đường, ĐHQG Hà Nội. Phát triển cộng đồng là một phương pháp của công tác xã hội được xây dựng trên những nguyên lý, nguyên tắc […]...
By admin
In Phát triển cộng đồng
Sep 16th, 2010
8 Comments
5175 Views
VNSW xin trân trọng giới thiệu Lời giới thiệu của cuốn sách Phát triển cộng đồng-Lý thuyết và vận dụng của các tác giả Tô Duy Hợp và Lương Hồng Quang. Các hoạt động kinh tế – xã hội và văn hoá gần đây có mục tiêu hướng vào nhiều cộng đồng hưởng lợi, thông […]...
By admin
In Phát triển cộng đồng
Nov 8th, 2009
0 Comments
7063 Views
VNSW xin trân trọng giới thiệu bài viết “Một số kỹ thuật thường sử dụng trong đánh giá nhanh cộng đồng (PRA)” của tác giả Vũ Thị Hà, trên bản tin số 12, Viện khoa học lao động và xã hội. Trong thời gian gần đây, PRA được sử dụng khá rộng rãi trong những […]...