• Email address:

Dự án

By admin
In Dự án
Jun 3rd, 2015
1 Comment
1838 Views
Ở Việt Nam, những gánh nặng và sự kì thị về ung thư rất lớn. Ung thư đồng nghĩa với việc lãnh án tử hình, ung thư có nghĩa là việc dừng lại hy vọng sống. Và người nghèo thì từ bỏ hy vọng, vì không có tiền để điều trị ung thư. (Thương Sobey – […]...
By admin
In Dự án
Sep 11th, 2014
0 Comments
1731 Views
Ban Quản lý Dự án Nâng cao đào tạo công tác xã hội (SWEEP) thông báo Trang web của Dự án  vừa được hoàn thành. Địa chỉ của trang web là: http://sites.google.com/a/sjsu.edu/sweep/ Trang web này chứa đựng tài liệu về các hoạt động của SWEEP trong tất cả các lĩnh vực như phát triển chuyên môn, […...
By admin
In Dự án
Mar 5th, 2014
0 Comments
1481 Views
Năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) phối hợp với Tổ chức HealthRight International sẽ tổ chức 10 khóa tập huấn về Kỹ năng Công tác xã hội trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho các cán bộ, nhân viên và cộng tác viên Công tác xã […]...
By admin
In Dự án
Nov 13th, 2012
0 Comments
1073 Views
Với mục đích cung cấp cách nhìn toàn diện, đa chiều về vấn đề sử dụng và lạm dụng chất gây nghiện, khóa học “Ma túy và Xã hội” sẽ cập nhật các kiến thức dựa trên bằng chứng về ma túy và các vấn đề văn hóa – xã hội liên quan. Khóa học […]...
By admin
In Dự án
Jun 7th, 2012
4 Comments
1994 Views
Đây là một hoạt động thường niên của Quỹ UVF với mục tiêu góp phần tích cực vào việc cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe của cộng đồng (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa). Năm 2012, chương trình tập trung vào các dự án […]...