• Email address:

Đào tạo-Tập huấn

By admin
In Đào tạo-Tập huấn
Jun 2nd, 2016
0 Comments
3661 Views
Trong đời sống quốc tế ngày nay, quá trình phát triển kinh tế- xã hội đã đem lại nhiều tác động tích cực tới gia đình và trẻ em. Tuy nhiên, mặt trái của nó là môi trường ô nhiễm, các vấn đề xã hội nảy sinh như di cư, buôn bán phụ nữ và […]...
By admin
In Đào tạo-Tập huấn
Jul 9th, 2015
0 Comments
1755 Views
Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển cộng đồng: Cách tiếp cận trong giảm nghèo hiện nay” từ 8:00 đến 17:00 ngày 17 tháng 7 năm 2015 (Thứ Sáu) tại A11, số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng. Mọi thông tin xin liên lạc với ThS Đỗ […]...
By admin
In Đào tạo-Tập huấn
Jun 19th, 2014
0 Comments
1217 Views
VNSW xin giới thiệu chương trình tập huấn Bạo lực gia đình và tác động đến trẻ em do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng, Trung tâm đào tạo và Phát triển công tác xã hội và Health Right tổ chức ngày 24/6/2014. DOWNLOAD Thông báo: https://app.box.com/s/jlta4vd0e0xdxau5coja Phiếu đăng ký tham ...
By admin
In Đào tạo-Tập huấn
Mar 31st, 2014
0 Comments
2418 Views
Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và của các địa phương trong đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang đứng trước nhiều […]...
By admin
In Đào tạo-Tập huấn
Mar 25th, 2014
0 Comments
1071 Views
Hội thảo hướng tới trang bị cho các bạn thanh niên nam nữ những hiểu biết và kĩ năng sống cần thiết khi tìm hiểu một mối quan hệ, hẹn hò, và định hướng hôn nhân. Đây sẽ là một cuộc trao đổi thú vị, đa màu sắc, và rất thiết thực.  Diễn giả, ông […]...