• Email address:

Tin nóng

By admin
In Tin nóng
Jun 14th, 2015
0 Comments
1726 Views
Ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. Cùng với đó là việc xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện Đề […]...
By admin
In Tin nóng
Apr 8th, 2015
0 Comments
998 Views
Công tác xã hội đang được xem là lĩnh vực nghiên cứu, thực hành phát triển mạnh ở Việt Nam và cần được tiếp tục định hướng phát triển một cách chuyên nghiệp ở các khía cạnh nghiên cứu, đào tạo và thực hành. Trong sự phát triển như vậy, Mạng Thông tin Công tác […]...
By admin
In Tin nóng
Jan 8th, 2015
0 Comments
1296 Views
Ngày 25/3, tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi lễ thành lập Câu lạc bộ tình nguyện viên Công tác xã hội. Tham dự buổi lễ có Ban Lãnh đạo Trung tâm và các bạn thành viên của Câu lạc bộ. Câu lạc bộ được thành lập với […]...
By admin
In Tin nóng
Sep 11th, 2014
0 Comments
1857 Views
Trong khuôn khổ Chương trình Lễ Kỷ niệm ngày CTXH thế giới lần thứ 17, đồng thời nhằm góp phần thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện quyết định số 32/2010/QĐ – TTg về phát triển nghề CTXH ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020, Bộ Lao động Thương Binh và xã hội, […]...
By admin
In Tin nóng
Aug 25th, 2014
0 Comments
2027 Views
Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống xã hội và tiếp cận xu hướng phát triển hệ thống an sinh xã hội của quốc tế, thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số […]...