• Email address:

Văn bản-Chính sách

By admin
In Văn bản-Chính sách
Apr 2nd, 2015
0 Comments
924 Views
Theo Nghị định 09 của Chính phủ, mức trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã già yếu nghỉ việc sẽ được tăng 8%. Cụ thể, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã mức trợ cấp sẽ là 1.568.000 đồng/tháng. Đối với cán bộ nguyên là Phó bí thư, Phó […]...
By admin
In Tin nóng
Aug 25th, 2014
0 Comments
2027 Views
Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống xã hội và tiếp cận xu hướng phát triển hệ thống an sinh xã hội của quốc tế, thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số […]...
By admin
In Văn bản-Chính sách
Dec 27th, 2013
0 Comments
1120 Views
Ngày 21/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, các mức chuẩn nêu trong đó sẽ được nhân với các hệ số tương ứng từ 1,0 đến 3,0 tùy theo từng đối tượng […]...
By admin
In Văn bản-Chính sách
Oct 14th, 2013
1 Comment
1135 Views
Ngày 8/10/2012, Thủ tướng có Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015. VNSW xin giới thiệu nội dung chính của Chương trình này: 1. Tên Chương trình và cơ quan quản lý Chương trình: a) Tên Chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm […]...
By admin
In Văn bản-Chính sách
Jun 22nd, 2013
0 Comments
1765 Views
Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và Bộ Lao động Thương Binh xã hội:  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.  ...