• Email address:

ẤN PHẨM

By admin
In Công tác xã hội
Oct 15th, 2016
0 Comments
1080 Views
Bài báo giới thiệu về các công cụ đánh giá niềm tin tôn giáo trong nghiên cứu tâm lý học theo tiếp cận mô hình thứ bậc hai mức độ: Tổ chức tôn giáo và chức năng tôn giáo. Một số thang đánh giá tiêu biểu được trình bày cụ thể thông qua việc mô […]...
By admin
In ẤN PHẨM
Dec 1st, 2014
4 Comments
3612 Views
Đây là cuốn sách vừa được xuất bản nằm trong Hệ thống các ấn phẩm về Công tác xã hội trị liệu của Springer thực hiện trong 5 năm gần đây-như là những nỗ lực nhằm đưa công tác xã hội vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong quá trình […]...
By admin
In Công tác xã hội
Sep 6th, 2014
0 Comments
3910 Views
Những nhu cầu, thay đổi và phát triển không ngừng trong lĩnh vực chăm sóc y tế đã tác động mạnh mẽ lên chỗ đứng và nhu cầu vềngười làm công tác xã hội trong tất cả các lĩnh vực và cơ sở chăm sóc y tế. Hơn 40 triệu người, chiếm 15% dân số […]...
By admin
In Tham khảo
Sep 1st, 2014
0 Comments
3084 Views
Một ấn phẩm mà các nhân viên xã hội cần đọc. Xin trân trọng giới thiệu...
By admin
In Công tác xã hội
Aug 31st, 2014
0 Comments
3017 Views
Chăm sóc dài hạn là một thành phầnđang biến đổi nhanh chóng và đóng vai trò ngày càng lớn trong hệ thống cung cấp các dịch vụ xã hội ngày nay. Nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc dài hạn được dự báo đang tăng lên mạnh mẽ tại Mỹ khi dân số già […]...