• Email address:

Tạp chí

By admin
In Công tác xã hội
Oct 15th, 2016
0 Comments
1081 Views
Bài báo giới thiệu về các công cụ đánh giá niềm tin tôn giáo trong nghiên cứu tâm lý học theo tiếp cận mô hình thứ bậc hai mức độ: Tổ chức tôn giáo và chức năng tôn giáo. Một số thang đánh giá tiêu biểu được trình bày cụ thể thông qua việc mô […]...
By admin
In Tạp chí
Dec 27th, 2013
0 Comments
1201 Views
VNSW xin giới thiệu mục lục tạp chí Research on Social Work Practice, số tháng 11/2013, ai cần bài viết nào xin liên hệ contact@socialwork.vn:...
By admin
In Tạp chí
Sep 2nd, 2013
0 Comments
864 Views
VNSW xin giới thiệu mục lục tạp chí Research on Social Work Practice, số tháng 7/2013, ai cần bài viết nào xin liên hệ contact@socialwork.vn: Ronald C. Hughes, Judith S. Rycus, Stacey M. Saunders-Adams, Laura K. Hughes, and Kelli N. Hughes Issues in Differential Response,  Research on Social Work Pra...
By admin
In Tạp chí
Jun 7th, 2013
0 Comments
911 Views
VNSW xin giới thiệu mục lục tạp chí Research on Social Work Practice, số tháng 7/2013: Sabrina B. Franks, Francesca C. Mata, Erin Wofford, Adam M. Briggs, Linda A. LeBlanc, James E. Carr, and Alejandro A. Lazarte; The Effects of Behavioral Parent Training on Placement Outcomes of Biological Families ...
By admin
In Tạp chí
Apr 1st, 2013
0 Comments
1484 Views
VNSW xin giới thiệu mục lục tạp chí Research on Social Work Practice, số tháng 3/2013: Eileen Gambrill, Birds of a Feather: Applied Behavior Analysis and Quality of Life, Research on Social Work Practice March 2013 23: 121-140, first published on November 15, 2012 doi:10.1177/1049731512465775 Abigail...