• Email address:

Tham khảo

By admin
In Tham khảo
Sep 1st, 2014
0 Comments
3085 Views
Một ấn phẩm mà các nhân viên xã hội cần đọc. Xin trân trọng giới thiệu...
By admin
In Công tác xã hội
Aug 11th, 2014
0 Comments
2189 Views
Tuổivị thành niênđánh dấu một thời kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi người, là quá trình chuyển tiếp giữa trẻ em và người lớn. Đâylà giai đoạn của những thời cơ và triển vọng phát triển mạnh mẽ, các em bắt đầu bộc lộ cá tính,sự tự lập và bắt đầu […]...
By admin
In Công tác xã hội
Aug 11th, 2014
0 Comments
1832 Views
Hiệp hội Nhân viên Công tác Xã hội (NASW) coigiáo dục chuyên môn thường xuyênlà một hoạt động thiết yếu để đảm bảo chất lượng dịch vụ công tác xã hộicho khách hàng.Bằng việc kiên trì tham gia cáccơ hội học tập ngoài trìnhđộ chuyên môn đầu vào cơ bản, cácnhân viên công tác xã […]...
By admin
In Công tác xã hội
Aug 11th, 2014
0 Comments
3956 Views
Tiêu chuẩn 1. Những giá trị và Nguyên tắc Đạo đức Nhân viên công tác xã hội phải hoạt động phù hợp với những giá trị, nguyên tắc đạo đức và những tiêu chuẩn nghề nghiệp, nhận thức được những cách thức mà những giá trị cá nhân và nghề nghiệp có thể mâu thuẫn [&he...
By admin
In Công tác xã hội
Aug 11th, 2014
1 Comment
1372 Views
Tiêu chuẩn 1. Các Giá trị và Quy tắc Đạo đức Các giá trị, quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn cả về chuyên môn và đạo đức sinh học đương đại sẽ hướng dẫn nhân viên công tác xã hội hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cận tử. […]...