• Email address:

Giới và Phát triển

By admin
In Giới và Phát triển
Nov 21st, 2014
0 Comments
4960 Views
VNSW xin giới thiệu bài viết ” Bạo lực trên cơ sở giới: Một số khía cạnh về luật pháp và chính sách ở Việt Nam” của  Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Hồng, Trần Thị Cẩm Nhung (Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới). Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và […]...
By admin
In Giới và Phát triển
Jul 24th, 2013
0 Comments
965 Views
Hiệp hội nghiên cứu Giới RING được thành lập theo khuyến nghị của Bộ Đại học và Nghiên cứu Pháp, tiếp nối Mạng lưới toàn quốc liên đại học và liên ngành về giới ( Réseau Interuniversitaire et Interdisciplinaire National sur le Genre). Hiệp hội RING được thành lập năn 2001 theo sáng kiến của […...
By admin
In Giới và Phát triển
Jun 5th, 2013
0 Comments
1658 Views
Ngày 27/5/2013, Uỷ ban Dân tộc Miền Núi Phê duyệt 30 xã thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới. Xin đọc toàn văn quyết định tại đây:...
By admin
In Giới và Phát triển
May 29th, 2013
0 Comments
1283 Views
Nói đến những người mắc bệnh tâm thần chúng ta thường chỉ nghĩ đến những hình ảnh khiếm khuyết, những hành vi không bình thường của họ mà chưa hiểu nhiều đến đời sống nội tâm của họ. Trong thực tế những người mắc bệnh tâm thần thường ý thức được bệnh của họ và […]...
By admin
In Giới và Phát triển
May 29th, 2013
0 Comments
933 Views
Trong khuôn khổ dự án Hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới do UN WOMEN tài trợ, 3 mạng lưới Gencomnet, Dovipnet và New đồng tổ chức Sự kiện truyền thông dành cho sinh viên và giới trẻ: Nam giới và bình đẳng giới. Sự kiện bắt đầu từ 20 – 5 và kết thúc […]...