• Email address:

Gia đình

By admin
In Gia đình
Jul 24th, 2013
1 Comment
2871 Views
Ngày 30 và 31 tháng 6, năm 2013, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo Quốc tế về Công Tác Xã Hội và Sức Khỏe Cộng Đồng. GS Susan Newfield (trường Đại học Y) và GS Neal Newfield (trường Công Tác Xã Hội) thuộc Viện Đại học West Virginia đã trình bày về […]...
By admin
In Gia đình
Nov 30th, 2012
0 Comments
9625 Views
Trong những năm qua, việc xây dựng luật và các chính sách nhằm đối phó với bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại những khoảng trống giữa lý thuyết và thực tế. Một nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam được tiến hành trên phạm vi […]...
By admin
In Gia đình
Oct 25th, 2011
0 Comments
1425 Views
Cho đến nay, gần 72,56% dân số của cả nước ở nông thôn. Dân cư nước ta chủ yếu là nông dân, sống ở nông thôn và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Xã hội nông thôn đang diễn ra quá trình biến đổi vô cùng mạnh mẽ và phụ nữ nông thôn – một […]...
By admin
In Gia đình
Jul 7th, 2011
0 Comments
1081 Views
TCCSĐT – Gia đình là tế bào của xã hội, đồng thời cũng là một thiết chế xã hội. Gia đình vừa tạo dựng nên xã hội, lại vừa biến đổi cùng sự biến đổi của xã hội. Trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam, cùng với sự biến đổi mạnh mẽ của cả […]...
By admin
In Gia đình
May 25th, 2011
0 Comments
974 Views
Có nhà chùa tiếp sức, gia đình khá giả đóng tiền, còn người nghèo góp công... cùng làm đường...