• Email address:

Học đường

By admin
In Học đường
Oct 23rd, 2011
1 Comment
2753 Views
VNSW xin giới thiệu bài viết “Vấn đề trẻ em bỏ học sớm và sự cần thiết của công tác xã hội học đường trong hoạt động ngăn ngừa trẻ bỏ học” của  ThS Tôn Nữ Ái Phương, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh. Bài viết được đăng trong kỷ yếu về Công […]...
By admin
In Học đường
Oct 17th, 2011
0 Comments
1462 Views
VNSW xin giới thiệu bài viết “Tư vấn tâm lý và công tác xã hội học đường” của  giảng viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Thu Thủy, trường PTCS Hùng Vương, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Bài viết được đăng trong kỷ yếu về Công tác xã hội học đường, 10/6/2011....
By admin
In Học đường
Oct 10th, 2011
1 Comment
3056 Views
VNSW xin giới thiệu bài viết “Mô hình trung tâm công tác xã hội học đường” của sinh viên Trần Thị Mỵ, Trần Thị Huyền, Nguyễn Văn Khánh- trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh. Bài viết được đăng trong kỷ yếu về Công tác xã hội học đường, 10/6/2011. [gview file=”http://socialwork.nuzoka.com/e...
By admin
In Học đường
Aug 31st, 2011
0 Comments
971 Views
VNSW xin giới thiệu bài viết “Nghề công tác xã hội và phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020”  của ThS Lê Thu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-Thương binh Xã hội TP Hồ Chí Minh. Xin tải toàn văn bài viết […]...
By admin
In Học đường
Aug 7th, 2011
1 Comment
4195 Views
NSW xin giới thiệu bài viết “Công tác xã hội học đường trên thế giới và ở Việt nam” của tác giả Kiều Văn Tu, trường Đại học Đồng Tháp. Bài viết được đăng trong kỷ yếu về Công tác xã hội học đường, 10/6/2011. [gview file=”http://socialwork.nuzoka.com/ebook/2011KyYeuCTXHHD/032-038.pdf” heig...