• Email address:

HIV/AIDS

By admin
In HIV/AIDS
Jun 22nd, 2013
0 Comments
1093 Views
Hơn 1.400 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tại Việt Nam đã tìm được việc làm hoặc đạt được ước mơ tự kinh doanh riêng từ sự hỗ trợ của dự án phòng, chống HIV do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ trong khuôn khổ Kế hoạch khẩn […]...
By admin
In HIV/AIDS
Jul 30th, 2012
0 Comments
1200 Views
Nhờ dự án phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam do Ngân hàng thế giới tài trợ, từ năm 2006, Sơn La đã triển khai được nhiều nhóm cộng tác viên, tuyên truyền viên đồng đẳng phòng, chống HIV/AIDS. Và theo đó, các nhóm này đã tiếp cận, tư vấn đối với phần lớn người có […]...
By admin
In HIV/AIDS
Oct 12th, 2011
0 Comments
948 Views
VNSW xin giới thiệu Nghị quyết “Tuyên bố Chính trị về phòng chống HIV và AIDS: Tăng cường mạnh mẽ nỗ lực của chúng ta để xóa bỏ HIV và AIDS” của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đọc tại đây hoặc tải file đính kèm [gview file=”http://socialwork.nuzoka.com/docs/2011/20111012_political_decl...
By admin
In HIV/AIDS
Oct 12th, 2011
0 Comments
1023 Views
VNSW xin giới thiệu ấn phẩm “Trợ giúp pháp lý – Niềm vui cho mọi người sống với HIV” của NXB Hồng Đức do UNAIDS và Trung tâm tư vấn pháp luật và chính sách về y tế,  HIV/AIDS phát hành. Xin đọc tại đây hoặc tải file đính kèm. [gview file=”http://socialwork.nuzoka.com/docs/2011...
By admin
In HIV/AIDS
Jul 11th, 2011
0 Comments
997 Views
HIV-hiểu về quyền và nghĩa vụ của bạn Nguồn: http://www.unaids.org.vn...