• Email address:

Trẻ em

By admin
In Công tác xã hội
Dec 29th, 2013
0 Comments
3669 Views
VNSW xin giới thiệu Giáo trình: Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích. Đây là bộ giáo trình cho Cục bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức biên soạn. Nguồn: MOLISA...
By admin
In Tham khảo
Oct 29th, 2013
0 Comments
3668 Views
Sự phát triển của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. Đây là một công việc đòi hỏi kết hợp sự nỗ lực của gia đình, nhà trường và xã hội. Muốn làm tốt công tác này, trước hết cần có […]...
By admin
In Trẻ em
May 18th, 2013
0 Comments
1286 Views
  Sự tham gia là một chủ đề rộng với nhiều cách hiểu khác nhau. Trong thực tế trẻ em luôn được tham gia vào cuộc sống: ở nhà, ở trường, ở nơi làm việc, trong cộng đồng…Sự tham gia đó đôi khi là tình nguyện, đôi khi bị bắt buộc và bị bóc lột. […]...
By admin
In Công tác xã hội
Dec 6th, 2012
0 Comments
5895 Views
VNSW xin giới thiệu bài viết “Một số kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển các dịch vụ công tác xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em” của TS Đỗ Thị Ngọc Phương. Bài viết được đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế Chia […]...
By admin
In Trẻ em
Oct 27th, 2012
0 Comments
1443 Views
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020 có mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 26% vào năm 2015 và xuống còn 23% vào năm 2020; hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm […]...