• Email address:

THUẬT NGỮ

By admin
In Tham khảo
May 9th, 2014
0 Comments
3648 Views
Có rất nhiều quan niệm khác nhau về mối quan hệ này tồn tại trong các mô hình thực hành CTXH. Mối quan hệ được xem hiệu quả nhất là tiến trình tương tác hai chiều trao quyền cho TC. Sau đây là một vài quan niệm mang tính phổ biến về mối quan hệ […]...
By admin
In THUẬT NGỮ
Oct 6th, 2011
1 Comment
1280 Views
Kant coi “châm ngôn của tất cả các nhà duy tâm đích thực, từ trường phái Elea đến Giám mục Berkeley” là “toàn bộ nhận thức qua những giác quan và kinh nghiệm chẳng qua chỉ là sự ảo tưởng hoàn toàn, và chỉ trong những ý niệm của giác tính thuần túy và lý […]...
By admin
In THUẬT NGỮ
Oct 5th, 2011
0 Comments
9588 Views
1. Dịch vụ là gì? Trong cuộc sống ngày nay chúng ta biết đến rất nhiều hoạt động trao đổi được gọi chung là dịch vụ và ngược lại dịch vụ bao gồm rất nhiều các loại hình hoạt động và nghiệp vụ trao đổi trong các lĩnh vực và ở cấp độ khác nhau. […]...
By admin
In THUẬT NGỮ
Sep 23rd, 2011
0 Comments
1032 Views
Ngày nay, có ý kiến cho rằng chủ nghĩa hiện đại đã được thay thế bằng chủ nghĩa hậu hiện đại; rằng thời kỳ hiện đại đã chấm dứt và bây giờ là thời kỳ hậu hiện đại. Tuy nhiên, thực chất cái gọi là chủ nghĩa hậu hiện đại có phải chỉ là sự […]...
By admin
In THUẬT NGỮ
Aug 11th, 2011
0 Comments
921 Views
AN SINH XÃ HỘIlà hệ thống các chính sách can thiệp của nhà nước (bảo hiểm xã hội/trợ giúp xã hội) và tư nhân (các chế độ không theo luật định hoặc của tư nhân) nhằm giảm mức độ nghèo đói và tổn thương, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân và […]...