• Email address:

Công bố các ấn phẩm tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009

By admin
In Dân số
Jun 15th, 2011
2 Comments
1684 Views

Ngày 14/6/2011, tại Hà nội, Tổng cục Thống kê kết hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại UNFPAViệt Nam tổ chức hội nghị công bố các ấn phẩm Tổng Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2011. Đến dự có ông Đỗ Thức – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ông Bruce Campbell – Quyền Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Mandeep Janeja – Phụ trách Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cùng các Vụ trưởng, trợ lý, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng, Trưởng đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam…

Phát biểu tại khai mạc, ông Đỗ Thức cho biết, với sự hỗ trợ UNFPA, Tổng cục Thống kê đã tiến hành biên soạn và công bố hàng loạt các ấn phẩm về kết quả của tổng điều tra¸đặc biệt đã thực hiện các phân tích sâu một số chủ đề quan trọng từ số liệu mẫu của Tổng Điều tra dân số và nhà ở như: Mức sinh và mức chết, Dự báo dân số, Cơ cấu tuổi – giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số, Di cư và đô thị hóa, Giáo dục và Tỷ số giới tính khi sinh. Một số báo cáo và chuyên khảo  về những vấn đề này được xuất bản nhằm cung cấp thông tin về tình hình hiện tại cũng như các gợi ý chính sách. Kết quả đã bổ sung các thông tin và bằng chứng hiện có phục vụ cho việc lập kế hoạch và xây dựng chính sách một cách có hiệu quả.

Theo dự báo dân số 2009 – 2049 của Tổng cục Thống kê, với phương án mức sinh trung bình, dân số Việt Nam sẽ đạt 95,3 triệu người vào năm 2019; 102,7 triệu người vào năm 2029 và 108,7 triệu vào năm 2049.

Kết quả phân tích về dân số cho thấy, tỷ lệ biết đọc, biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên là 93,5%- tăng 3,2% so với năm 1999. Sự khác biệt giữa nam và nữ về tỷ lệ biết đọc, biết viết có xu hướng giảm mạnh – từ 10% vào năm 1989 xuống còn 4% năm 2009. Những con số này cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong việc đạt được Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về tăng cường Bình đẳng giới. Tuy nhiên, tỷ lệ biết đọc, biết viết của một số dân tộc như Thái, Khmer và Mông vẫn còn tương đối thấp so với mức trung bình của cả nước. Tỷ lệ dân số 5-18 tuổi hiện không đi học của một số tỉnh phía Nam còn cao như Bình Dương ( 30,8%), Bạc Liêu (26,2%), An Giang ( 25,9%) và Sóc Trăng (25,8%)…đang là thách thức trong vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nước ta.

Ông Bruce Campbell nhấn mạnh, bên cạnh việc tăng cường phổ cập giáo dục thì chất lượng giáo dục ngày càng trở thành một vấn đề hết sức qan trọng trong một vài thập niên tới, đặc biệt là trong việc duy trì tính bền vững của tăng trưởng kinh tế – xã hội của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình, đầu tư cho giáo dục để đáp ứng được những yêu cầu đặc biệt của thị trường trong nước và toàn cầu là hết sức cần thiết.

Cũng theo kết quả phân tích về cấu trúc tuổi và giới tính, Việt Nam đã bước vào thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, bắt đầu vào khoảng năm 2007 và theo dự báo sẽ kết thúc vào năm 2041. Đây là thời kỳ được cho là chỉ xảy ra duy nhất một lần trong lịch sử nhân khẩu học của mỗi quốc gia và sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nếu Chính phủ có những chính sách phát triển nguồn nhân lực và tạo cơ hội việc làm phù hợp, đặc biệt chú trọng đến lực lượng lao động trẻ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng bắt đầu bước vào thời kỳ già hóa dân số, chỉ số già hóa được tính bằng số người từ 60 tuổi trở lên trên trẻ em dưới 15 tuổi – đã tăng từ 16,6 vào năm 1979 lên 35,5 năm 2009. Theo dự báo, chỉ số này sẽ tăng nhanh hơn trong vài thập kỷ tới và sẽ lên đến khoảng 100 khi mà cứ có một trẻ em thì có một người già vào khoảng năm 2035, và vào năm 2049 chỉ số này sẽ là 141 tức là cứ 141 trẻ em thì có 141 người già. Như vậy, cùng với cơ hội cơ cấu dân số vàng, Việt Nam cũng cần ứng phó với sự già hóa dân số  để đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho người già, đặc biệt là người già trong nhóm hộ nghèo, người già tàn tật ở các vùng nông thôn.

Trong khi tỷ số giới tính trong nhóm dân số cao tuổi khá thấp ( 67,8) do mức tử vong của nam cao hơn và do hậu quả của các cuộc chiến tranh đã qua, tỷ số giới tính của dân số trẻ em dưới 15 tuổi khá cao (106,9). Cho thấy có hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh và có thể dẫn đến một số thách thức về kinh tế, văn hóa và xã hội. Theo  báo cáo điều tra về di cư cũng cho thấy, giai đoạn 2004 – 2009, có 6,6 triệu người di cư trong và ngoài tỉnh ở Việt Nam. Đây là  động lực cho sự phát triển, nhưng cũng là một thách thức cho đất nước. Di cư từ nông thôn ra thành thị đang tạo nhiều áp lực đối với cơ sở hạ tầng đô thị và nhu cầu dịch vụ xã hội hiện nay.

Kết quả của Tổng Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 đã đóng vai trò quan trọng trong công tác lập kế hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, cũng hết sức cần thiết  trong việc theo dõi sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, vùng địa lý và các nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như đạt được mục tiêu đề ra  trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch, chiến lược ngành và đánh giá tiến độ đạt được trong các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Xin đọc các ấn phẩm tại đây:

1. Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 – Giáo dục ở Việt Nam Phân tích các chỉ số chủ yếu

2. Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 Cấu trúc tuổi – Giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số Việt Nam

(Nguồn: www.molisa.gov.vn và www.gso.gov.vn)

2 Responses to “Công bố các ấn phẩm tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009”

  1. Tuấn Anh says:

    Link dẫn tới bài viết ấn phẩm bị lỗi rồi Admin ơi. Có thể fix lại link bài viết đc ko ?