• Email address:

Hội thảo: “Phát triển cộng đồng: Cách tiếp cận trong giảm nghèo hiện nay”

By admin
In Đào tạo-Tập huấn
Jul 9th, 2015
0 Comments
1756 Views

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển cộng đồng: Cách tiếp cận trong giảm nghèo hiện nay” từ 8:00 đến 17:00 ngày 17 tháng 7 năm 2015 (Thứ Sáu) tại A11, số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mọi thông tin xin liên lạc với ThS Đỗ Văn Toản, email: toandv@dlu.edu.vn

Comments are closed.