• Email address:

Mô hình xã hội về khuyết tật và áp dụng trong công tác xã hội với người khuyết tật ở Việt Nam

By admin
In Khuyết tật
Mar 28th, 2015
0 Comments
3703 Views

Clinical SWĐây là bài viết gửi đăng tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Số tháng 2/2015, tr.11-20.

Tóm tắt: Hiện người khuyết tật trên thế giới chiếm khoảng 10% dân số và tỷ lệ này ở Việt Nam là khoảng 6.3%. Mặc dù, điều kiện sống của xã hội có nhiều biến đổi mạnh mẽ, nhưng người khuyết tật vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức để hướng tới cuộc sống hòa nhập. Thay đổi cách nhìn công tác xã hội về khuyết tật có ảnh hưởng và tác động tích cực đến các mô hình thực hành công tác xã hội đối với người khuyết tật. Bài viết này sẽ nhấn mạnh đến các vấn đề về mô hình xã hội của khuyết tật và áp dụng của mô hình này trong lĩnh vực công tác xã hội với người khuyết tật và những vấn đề đặt ra đối với công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Khuyết tật, Mô hình xã hội, Việt Nam, Công tác xã hội với người khuyết tật

Nguồn: http://kham.tv/mo-hinh-xa-hoi-ve-khuyet-tat-va-ap-dung-trong-cong-tac-xa-hoi-voi-nguoi-khuyet-tat-o-viet-nam/

Comments are closed.