• Email address:

Thư mời: Viết bài tham luận cho Hội thảo Quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa các dịch vụ công tác xã hội

By admin
In TIN TỨC
Nov 17th, 2015
1 Comment
2122 Views

Căn cứ Quyết định số 1644/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội ngày 10 tháng 11 năm 2015 về việc cho phép tổ chức Hội thảo quốc tế, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Hiệp hội Đào tạo và Nhân viên Công tác Xã hội- LB Nga, Trường Đại học Lao động- Xã hội Cơ sở II tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa các dịch vụ công tác xã hội” từ ngày 11- 12 tháng 01 năm 2016.

Hội thảo tập trung nghiên cứu về công tác đào tạo- thực hành và phát triển dịch vụ CTXH theo các chủ điểm sau (tuy nhiên không giới hạn):

Về khía cạnh  đào tạo:

– Chương trình đào tạo theo hướng nhấn mạnh thực hành,

– Chuẩn đầu ra theo năng lực cốt lõi,

– Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, kiểm huấn viên,

– Tăng cường công tác kiểm huấn, thực tập,

– Phát triển hợp tác, thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở thực hành, trung tâm dịch vụ CTXH trong công tác đào tạo nhằm gắn liền thực tiễn,

– Vai trò, tiềm năng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đào tạo, tập huấn,

– Mô hình các trường đại học, trường nghề cung cấp dịch vụ CTXH,

– Vai trò của đào tạo với cung cấp dịch vụ CTXH, các giải pháp để gắn liền đào tạo với cung cấp dịch vụ.

Về khía cạnh dịch vụ CTXH:

– Nhu cầu dịch vụ CTXH,

– Kinh nghiệm về các mô hình dịch vụ tiên tiến với các nhóm đối tượng yếu thế, đặc thù: người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi…

– Kinh nghiệm về các mô hình CTXH học đường, CTXH trong bệnh viện, CTXH trong doanh nghiệp,…

Các bài viết sẽ được Ban Biên tập phản biện, thẩm định, nếu được thông qua, bài viết sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, xuất bản và phát hành theo quy định.

Thời hạn đăng ký và nhận bài:

– Thời hạn đăng ký tên bài viết: ngày 30/ 11/ 2015

– Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: ngày 20/ 12/ 2015

Địa chỉ đăng ký và nộp bài:

P.Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Lao động- Xã hội Cơ sở II, Điện thoại: 08.3883.0878 (số máy lẻ: 104), email:hulsa.sic@gmail.com

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

– ThS. Lê Thị Nhung, điện thoại: 093.314.9968, email:lethinhungldxh@gmail.com.

– ThS. Nguyễn T.Thanh Ngân, điện thoại: 093.561.7454, email:ngannguyen7777@gmail.com.

Ban Tổ chức rất mong nhận được bài tham luận và hân hạnh đón tiếp Quý đại biểu tham dự Hội thảo./.

One Response to “Thư mời: Viết bài tham luận cho Hội thảo Quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa các dịch vụ công tác xã hội”

  1. Phạm Tú Quốc Minh says:

    Em chào ban tổ chức ạ! Em là sinh viên học ngành CTXH, em đã tốt nghiệp đại học ngành CTXH. Em không viết bài tham dự trong hội thảo. Em có được tham gia hội thảo không ạ?
    Em mong được hồi âm, em xin cảm ơn ạ!
    Em mong ban tổ chức tạo điều kiện chúng em được tham gia ạ!
    Một lần nữa em cảm ơn ạ!